તમારા કામનું / પોસ્ટ ઓફિસની જોરદાર સ્કીમ: એક જ વાર રોકાણ કરો, ને આરામથી બેઠાં બેઠાં ખાઓ મીઠાં ફળ

post office time deposits interest rate tenure tax benefits lock in period

દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે, તે એવી જગ્યાએ રોકાણ કરે જ્યાં તેને શાનદાર રિટર્ન મળે અને પૈસા પણ સુરક્ષિત રહે. રોકાણ કરવા માટે અલગ અલગ સમયગાળા હોય છે. આ સ્કીમમાં 6.9 ટકાથી 7.5 ટકા વ્યાજ મળે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ