નવતર / ગુજરાતમાં રચાશે ઈતિહાસ: દેશમાં પ્રથમ વખત વિધાનસભા ચલાવશે 182 વિદ્યાર્થીઓ, જાણો અનોખું આયોજન

 Planning of student assembly in Gujarat

ગુજરાત વિધાનસભામાં અનોખો પ્રયોગ થશે , દેશમાં પહેલી વાર ગુજરાત વિધાનસભામાં વિદ્યાર્થી વિધાનસભા ચલાવશે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ