આસાન ઉપાયો / 'મને જ કેમ કરડે છે મચ્છર?' આ જાણી લેશો તો નહીં થાય ગુણગુણ કરતો પ્રશ્ન, સરળ રીત અજમાવો

mosquitoes biting me more If you too are thinking this, then find out the reason here, take easy measures for protection.

મનુષ્યોની જેમ મચ્છરોનું પણ પોતાનું જૈવિક જીવન ચક્ર હોય છે. આટલું જ નહીં, તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે માત્ર માદા મચ્છર જ માણસો અથવા પ્રાણીઓને કરડે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ