મહામારી સામે જંગ / ગમે તેવી પડકારજનક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકાર સક્ષમઃ જીતુ વાઘાણી

Minister Jitu vaghani, Reviewed the performance of corona in Bhavnagar and Rajkot districts

જીતુ વાઘાણીએ રાજકોટ પી.ડી.યુ. મેડિકલ કોલેજ, ભાવનગર સર ટી. હોસ્પિટલ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ કોરોના વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ