લાભ / 60 નહીં 50ની ઉંમરથી જ પેન્શન મળવાનું શરૂ થઈ જશે! રાજ્ય સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

Jharkhand CM Soren announced that trible and dalits will get pension from the age of 50

ઝારખંડ સરકારે એક ખાસ વર્ગનાં લોકો માટે પેન્શનની ઉંમર 60થી ઘટાડીને 50 વર્ષ કરી દીધી છે. આ નિર્ણય આર્થિક રીતે નબળાં વર્ગને સમર્થન આપવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ