સરાહનીય નિર્ણય / રાષ્ટ્રધ્વજને લઇને AMCએ એવો નિર્ણય લીધો કે થશે ગર્વ, અમદાવાદીઓ જાણી લો

Independence Day national flag AMC took a decision pride Ahmedabadites

અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન જળવાઈ તે માટે AMC દ્વારા સન્માનભેર રાષ્ટ્રધ્વજ પરત લેવાનો આવકારદાયક નિર્ણય કરાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ