આગાહી / નવરાત્રીમાં વરસાદ બનશે વિલન! હજુ ચાર દિવસ મેઘો ગુજરાતને ઘમરોળશે

heavy rain in gujarat during navratri monsoon 2019

ગુજરાતમાં ગરબા આયોજકોના ખર્ચા ઉપર વરસાદ પાણી ફેરવી રહ્યો છે. હજુ ચાર દિવસ અરબી સમુદ્રનું વરસાદી વાવાઝોડુ ગુજરાતને ઘમરોળશે એટલે ખેલૈયા અને આયોજકો બેઉને ગરબા થશે કે નહીં એ મામલે શંકા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ