પરિણામ / Board Exam 2020: ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહની માર્કશીટ આ તારીખથી મળશે

Gujarat Board HSC results 2020 mark sheet distribution on 29th june monday

ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહના ઓનલાઈન પરિણામ બાદ 29 જૂનથી માર્કશીટનું વિતરણ કરવામાં આવશે. માર્કશીટનું વિતરણ સ્કૂલવાર કરવામાં આવશે. કોરોના મહામારીના સંકટને કારણે પરિણામ વિતરણ જિલ્લાના કેન્દ્ર પરથી કરવાનું નથી. પરંતુ તાલુકાવાર કરવાનું છે.  

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ