તમારા કામનું / EPFO: ચાલુ નોકરીએ પણ ઉપાડી શકો છો PF ખાતામાંથી એડવાન્સ, 72 કલાકમાં આવી જશે બેંક ખાતામાં પૈસા 

EPFO: You can withdraw advance from PF account even with current job, money will reach bank account in 72 hours

કોઈ વખત અચાનક પૈસાની જરૂર આવી જાય તો નોકરી કરતાં લોકો પોતાના પીએફ ખાતામાંથી એડવાન્સ તરીકે પૈસા ઉપાડી શકે છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે..

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ