ધરતીકંપ / મૈક્સિકોમાં પુર બાદ હવે ભૂકંપનો કેર, હોસ્પિટલમાં અવ્યવસ્થા, 17 દર્દીઓના મોત

earthquake in mexico 6 9 magnitude shaking buildings

મેક્સિકોમાં આજે બુધવારે સવારે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ