જાપાન / આવું વિચાર્યું પણ નહોતું ! વરાળની જેમ ઉડી રહ્યાં છે લોકો, રહસ્ય ખુલ્યું ત્યારે ફાટી ગઈ આંખો

Didn't think so! People flying like steam, eyes wide open as the mystery unfolds

જાપાનમાં, જ્યારે લોકો જીવનથી પરેશાન થાય છે, ત્યારે તેઓ જોહાત્સુ બનવાનો માર્ગ અપનાવે છે. આ માટે તેઓ કંપનીઓની મદદ લે છે. જોહાત્સુ એટલે કે લોકો અચાનક ગાયબ થઈ જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ