મહામંથન / પાક નુકસાનીના વળતર માટે ચોક્કસ નીતિ ક્યારે? બનાસકાંઠાના ખેડૂતો કોર્ટ કેસ જીત્યા, 6 વર્ષે મળ્યો ન્યાય

Banaskantha farmers won the court case, got justice in 6 years

મહામંથન: 2018માં જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લગભગ દુષ્કાળની સ્થિતિ હતી એવા સમયે વીમા કંપનીઓએ સાબિત કરી દીધું કે અહીં નુકસાન છે જ નહીં

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ