હવે શું થશે ? / ભૂલ ભારે ન પડે તો સારું! 2022માં ધરતી પર આવી શકે છે એલિયન્સ, રિપોર્ટમાં જુઓ શું થયો ખુલાસો

alien organisms could hitch a ride on our spacecraft and contaminate earth

વિજ્ઞાન આજે દિવસે-દિવસે ડબલ અને ચારગણી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. ઘણાં બધા અવકાશયાન સૌરમંડળમાં મોકલાઈ રહ્યાં છે. જેટલું ઝડપથી આજે વિજ્ઞાન પ્રગતિ કરી રહ્યું છે તેટલા સામે ગંભીર પરિણામો પણ આવી રહ્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ