હેલ્થ / દિવસમાં આટલા કલાકથી વધુ સમય સુધી ન પહેરવી જોઈએ બ્રા! જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ

Women should not wear bras for long periods of time

ડોક્ટરનું કહેવું એવું છે કે મહિલા બ્રા ન પહેરે તો તેના સ્તનની આસપાસ ગંદકી અને પરસેવાને કારણે બળતરા અને ખીલની સમસ્યા થઈ શકે છે. તમે સરખી રીતે શ્વાસ લઈ શકો તેવી બ્રા પહેરવી જોઈએ. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ