માન્યતા / Pitru Paksha 2023: પિતૃપક્ષમાં 16 દિવસ સુધી આ ચીજવસ્તુઓની ખરીદી મનાય છે અશુભ, પિતૃઓ થઇ જાય છે નારાજ

Pitru Paksha 2023: Buying these items for 16 days during Pitru Paksha is considered inauspicious

પિતૃ પક્ષના આ દિવસોમાં કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવાથી તમારા પૂર્વજો નારાજ થઈ શકે છે. આ 16 દિવસ અશુભ માનવામાં આવે છે. જરૂર હોય તો પિતૃપક્ષ પહેલા જ આ વસ્તુ ખરીદી લેવી જોઈએ. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ