પરિણામ / JEE Main 2021નું પરિણામ જાહેર, એક ક્લિકમાં ડાઉનલોડ કરો સ્કોરકાર્ડ...

NTA Jee Main 2021 Result Declared scorecard official website

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ JEE Main 2021ના પહેલા સેશનનું સ્કોરકાર્ડ જાહેર કરી દીધું છે. જાણો ક્યાંથી કરી શકશો ડાઉનલોડ...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ