ભારે ટેલેન્ટેડ / ક્યારેય જોયો આવો કેમેરામેન? VIDEO શૂટ કરવાની સ્ટાઈલ જોઈને હસવું નહીં રોકી શકો

funny video heavy cameraman video shot lying on the ground

વીડિયોમાં એક બાળક ખૂબ મજેદાક રીતે મોબાઈલમાં વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બાળત જમીન પર આળોટીને વીડિયો રેકોર્ડ કરી રહ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ