રોદ્ર સ્વરૂપ / ગુજરાતનો દરિયો ગાંડોતૂર: ઠેર ઠેર ભયસૂચક સિગ્નલ લાગવાની શરૂઆત, તંત્રમાં મચી દોડધામ

All the coastal districts of Gujarat have been alerted by the administration due to Biporjoy

વાવાઝોડાની અસર વર્તાવાની ગુજરાતમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ બંદરો પર 2 નંબરનું સિગ્નલ હટાવીને 4 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ