અનોખુ / ટ્રાફિક નિયમ પાળો અને 100 રુ.ની પેટ્રોલ/ડીઝલ ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન લઈ જાઓ, ગુજરાતના આ શહેરમાં લાગુ કરાયો નવતર પ્રયોગ

 Traffic champ scheme implemented in Vadodara

વડોદરામાં ટ્રાફિક ચેમ્પ સ્કીમ હેઠળ લોકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવા બદલ મફત પેટ્રોલ કુપન આપવામાં આવી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ