ટેક્નોલોજી / સ્પીડમાં વ્હીકલ ચલાવતી વખતે ઓનલાઇન ચલણથી છો પરેશાન! તો ચિંતા ના કરો, Googleનું આ ફીચર્સ છે તમારા કામનું

This feature of Google is very useful it does not allow online challan

જ્યારે તમે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે સ્પીડ લિમિટ ક્રોસ કરો છો ત્યારે આ એપ તમને એલર્ટ આપવાનું કામ કરે છે. જેથી તમે સ્પીડને કંટ્રોલ કરી શકો અને ચલણથી બચી શકો.

Loading...