તમારા કામનું / સરકાર જ ઉઠાવશે ફોરેનમાં રહેવા-ભણવાનો ખર્ચ, સ્કૉલરશીપ માટે આ રીતે કરો આવેદન 

The government will bear the cost of living and studying abroad, apply for the scholarship like this

National Overseas Scholarship Latest News: સરકાર તમારો ખર્ચ શિષ્યવૃત્તિ દ્વારા ઉઠાવશે, એવી ઘણી શિષ્યવૃત્તિઓ છે જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાની તક પૂરી પાડે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ