વિવાદ / અંબાજી મંદિરના ભટ્ટજી મહારાજની નિમણૂંકનો મામલો પહોંચ્યો હાઈકોર્ટમાં, પૂજારીના પરિવારે કરી અરજી, જાણો સમગ્ર વિગત

The dispute over the appointment of Bhattji Maharaj of Ambaji Temple reached the High Court

યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરના ભટ્ટજી મહારાજની નિમણૂકનો વિવાદ હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. વારસાગત પરંપરા મુજબ અધિકાર લેવા ભાઈઓ વચ્ચેના વિવાદને લઈ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ