ટકોર / અનામતનો લાભ જે જાતિને મળી ચૂક્યો છે તેમને હવે બહાર નીકળવું જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટની મહત્વની ટિપ્પણી

Supreme Court on Reservation Those taking advantage of reservation should be thrown out of it

સુપ્રીમ કોર્ટમાં અનામતને લઈને 7 જજોની બંધારણીય બેંચ સુનાવણી કરી રહી છે. કોર્ટે કહ્યું કે, 'જે પછાત જાતિઓને અનામતનો લાભ મળ્યો એમને બહાર આવવું જોઈએ.'

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ