આનંદો / રૂપાણી સરકારે એમેઝોન સાથે મળી લીધો મોટો નિર્ણય, ગુજરાતીઓ હવે ઘરઆંગણેથી વિશ્વમાં કરી શકશે વેપાર

Rupani government signed an MOU with Amazon to take over the MSME industry

રૂપાણી સરકારે MSME ઉદ્યોગને લઈને એમેઝોન સાથે MOU સાઈન કર્યા છે. જેને કારણે હવે ગુજરાતની જનતા વિશ્વના દેશોમાં ઘરે બેઠા વેપાર કરી શકશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ