ગીર સોમનાથ / VIDEO:'હાલાજી તારા હાથ વખાણું...' દેવાયત ખવડ પર રાજ શેખાવતે કર્યો નોટોનો વરસાદ

Raj Shekhawat rained rupee on Devayat Khawad

ગીર સોમનાથના સુત્રપાડા ગામે આવેલ રાખેજ ગામમાં ડાયરો યોજાયો હતો. જે ડાયરામાં ગાયક દેવાયત ખાવડ પર લોકોએ નોટોનો વરસાદ કર્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ