મહામંથન / 10થી વધુ જિલ્લામાં ઢગલાબંધ પાકોનો પૂરમાં સફાયો, નુકસાનીના વરસાદમાં સહાયની સરવાણી વહેશે ખરી?

rain return round rain water in the riparian area causes damage to the farm

મહામંથન : વર્તમાન અને પૂર્વ ધારાસભ્યોએ સરકારને રજૂઆત કરી છે કે વરસાદના કારણે નુકસાન વ્યાપક છે અને તેનો સરવે કરીને વળતર ચુકવવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ