કાયાપલટ / 'સરકારી'ની વ્યાખ્યા બદલાઈ, નવસારીની ગર્વમેન્ટ સ્કૂલમાં એડમિશન લેવા વાલીઓની પડાપડી, સુવિધાઓ પણ ચકાચક

 Parents left private school and started taking admission in Government school in Navsari

શિક્ષણ એ આજના જમાનાની માગ બની ગઈ છે. પણ શિક્ષણ એટલું મોંઘુ થઈ ગયું છે કે સામાન્ય પરિવારને પોસાય તેમ નથી. અને વળી સરકારી શાળામાં કોઈને પોતાનું સંતાન મુકવું નથી. પણ હવે..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ