ડેટા ચોર / અમદાવાદમાં ઓનલાઇન ફ્રોડ: શોપિંગ કરનાર ગ્રાહકોના ઓર્ડર બારોબાર મેળવી લઈ આચર્યું મોટું કૌભાંડ, જુઓ કેવી રીતે

Online fraud in Ahmedabad: Big scam by getting orders from customers who shop on other sites using Telegram

અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઇમ દ્વારા ઓનલાઇન શોપિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો, આરોપીઓ ઑનલાઇન શોપિંગ કરનાર ગ્રાહકોના ઓર્ડર બારોબાર મેળવી લેતા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ