ચેતવણી! / સાચવજો! કોરોનાના રૂપની સાથે હવે તો લક્ષણો પણ બદલાયા, હવે આવું થાય તો તરત ચેતવું જરૂરી

new variant omicron sub variants xbb xbb1 symptoms corona case hike in india

micron XBB અને XBB1 નું બીજું સબ-વેરિઅન્ટ બહાર આવ્યું છે. વિશ્વની સાથે સાથે દેશમાં પણ ઓમક્રોનના તમામ પ્રકારોનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. જાણો ચેતવણી કેમ રાખવી જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ