સુવિદ્યા / અમદાવાદમાં પોલીસ તંત્રનો નવો પ્લાન, પોલીસકર્મી પોઈન્ટ પર હાજર નહીં હોય તો સીધા ઘરભેગા કરી દેવાશે

New plan of police system in Ahmedabad, if policemen are not present at the point, they will be sent straight home.

અમદાવાદ હંમેશા ચોર, લૂંટારા અને આંતકીઓનું સોફટ ટાર્ગેટ રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદના ખૂણે ખૂણા પર બાજ નજર રાખવા પોલીસે 400 હજાર CCTV ટીવીથી સજ્જ કરાશે

Loading...