તમારા કામનું / ના હોય! 30 જ સેકન્ડમાં આ App પરથી લોન મળી જશે! નહીં ડૉક્યુમેન્ટ્સની ઝંઝટ કે નહીં.... જાણો કેવી રીતે?

Loan will be available from whatsapp in 30 seconds No need of documents

હવે તમને વોટ્સએપ પર ચપટી વગાડતા જ લોન મળી જશે. ભારતીય યુઝર્સ હવે વોટ્સએપ દ્વારા કોઈપણ સમયે લોન લઈ શકે છે અને તેમના અર્જન્ટ કામને પૂર્ણ કરી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ માટે તમારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર નહીં પડે.

Loading...