બિપોરજોય / તાંડવ કરતાં દરિયા વચ્ચેથી દૂધ લઈને શિયાળબેટ પહોંચી ગુજરાત પોલીસ, 10 હજારની વસ્તી કરે છે વસવાટ

Gujarat Police reached Shialbet with milk from the sea than Tandav

બિપોરજોય વાવાઝોડાની આફતને પગલે અમરેલી પોલીસે મદદનો હાથ લંબાવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા શિયાળ બેટ ટાપુ પર દૂધ અને બટાટા મોકલવામાં આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ