આવિષ્કાર / આ તો ગજબ કહેવાય! હવેથી જન્મ પહેલા જ બાળકની બીમારીનો ખ્યાલ આવી જશે, આ શહેરમાં AIIMSએ કરી શરૂઆત

From now on, the child's illness will be known before birth, AIIMS has started in this city

ટૂંક સમયમાં AIIMSમાં ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે જેની મદદથી નવજાત શિશુઓ બીમારીઓથી સુરક્ષિત રહેશે અને ગર્ભમાં રહેલા બાળકોના રોગો એમના જન્મ પહેલા શોધી શકાશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ