દાવો / મોરના આંસુ પીને ઢેલ બને છે પ્રેગનન્ટ? જયા કિશોરીએ વિજ્ઞાનને ફેંક્યો પડકાર, શું ખરેખર આવું બને?

Drinking peacock tears makes pregnant pregnant? Jaya Kishori challenged science, can this really happen?

જયા કિશોરીએ દાવો કર્યો હતો કે મોર અને મોરની સેક્સ કરતા નથી. જયા કિશોરીના કહેવા પ્રમાણે, મોરના આંસુ પીવાથી મોરની ગર્ભવતી બને છે. જોકે વિજ્ઞાન આ દાવાને સંપૂર્ણપણે નકારે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ