રોષ / લોકડાઉન વચ્ચે રાજ્યમાં શરૂ થયેલા અનાજ વિતરણમાં જોવા મળ્યો અફરાતફરીનો માહોલ

coronavirus grain distribution to poor people in gujarat state

ગુજરાતમાં જ્યાં એક તરફ કોરોનાને લઇને લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજથી મફત અનાજનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જો કે સરકારના આ કાર્યક્રમમાં કોઇપણ જગ્યાએ કોરોનાને લઇને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જોવા મળ્યું નહોતું. મફત અનાજના વિતરણમાં રાજ્યમાં ચોતરફ અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ