રાહત / જો સ્ક્રિનિંગમાં તંદુરસ્ત હશે તો જ નિયમાનુસાર શ્રમિકોને મળશે ટ્રેનમાં પ્રવેશ, જાણો અન્ય સુવિધાઓ વિશે વિગતે

Conditions To Travel In Special Trains For Migrant Workers Students And Others During Lockdown

લૉકડાઉનના કારણે અન્ય રાજ્યોમાં ફસાયેલા મજૂરો, વિદ્યાર્થીઓ, પ્રવાસીઓ અને તીર્થયાત્રીઓને તેમના ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે શ્રમિક સ્પેશ્યિલ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટેના ખાસ નિયમો છે અને તેમાં પેસેન્જર્સને આ ખાસ સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવે છે. દરેકે આ નિયમોનું કડક રીતે પાલન કરવાનું રહે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ