નિર્ણય / CBSEએ ધોરણ 10-12ના પરિણામને લઇને કરી મહત્વની જાહેરાત

CBSE Board Exam Results to be Declared by July 15

CBSE અને ICSE દ્વારા સુપ્રિમ કોર્ટમાં જણાવામાં આવ્યું છે કે બોર્ડ પરીક્ષાઓનું પરિણામ મધ્ય જુલાઇ સુદીમાં જાહેર કરી દેશે. CBSE 10 અને 12માં ધોરણનું પરિણામા 15 જુલાઇ પહેલા જાહેર કરી દશે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં અંગેની જાણકારી પરીક્ષાનું સંચાલન કરનારા સંયમ ભારદ્વાજે આપી છે. ભારદ્વાજે સુપ્રીમમાં કહ્યું કે જો 12માં ધોરણનો વિદ્યાર્થી વૈકલ્પિક પરીક્ષામાં સામેલ થશે તો પરીક્ષામાં મેળવેલા માર્ક જ અંતિમ ગણાશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ