ભેટ / SBIનો મોટો નિર્ણય, હવેથી સામાન્ય માણસ પણ સરળતાથી મેળવી શકશે 'ઘરનું ઘર'

Big decision of SBI, from now on even common man can easily get his own house

કોરોના કાળમાં ઘણા ક્ષેત્રોને મંદી નડી ગઈ છે, આમાંથી આવું જ એક સેક્ટર રિયલ્ટી એસ્ટેટનું છે જો કે હવે દેશના સામાન્ય નાગરિકને ઘરનું ઘર મેળવવું સરળ થઈ પડશે, કેમ કે દેશની સૌથી મોટી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા SBI એ હોમ લોન રેટ પરના ડિસ્કાઉન્ટમાં વધારો કર્યો છે, જેનાથી ખરીદી સસ્તી થઈ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ