કવાયત / આજથી સંસદનુ શિયાળુ સત્ર, આ ખાસ બિલ સાથે 16 નવા બિલ રજૂ કરવાની તૈયારીમાં સરકાર

The winter session will continue from today to December 29 in Delhi

દિલ્લીમાં આજથી સંસદનુ શિયાળુ સત્ર, કોંગ્રેસ કહી રહી છે કે તે ગૃહને ખોરવી નહીં નાખે અને ચર્ચા પર ભાર મુકશે, જ્યારે સરકાર પણ સ્પીકર દ્વારા મંજૂર કરાયેલા દરેક મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ