ઈતિહાસ / જ્યારે 18 રૂપિયામાં એક તોલું સોનું મળતું ત્યારે સંસદ નિર્માણ આવ્યો હતો 83 લાખનો ખર્ચો, દુનિયામાં આર્કિટેક્ચરનો નાયબ નમૂનો છે જૂની સંસદ

The Old Parliament is a representative example of architecture in the world

જૂની સંસદની ઈમારત નું કામ 1927માં પૂર્ણ થઈ હતી. બ્રિટિશરો દ્વારા વહીવટી ઇમારત તરીકે બનાવાયેલ આ બિલ્ડીંગ નિર્માણ પાછળ 83 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે દસ ગ્રામ સોનું માત્ર 18 રૂપિયામાં મળતું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ