પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

આસ્થા / કચ્છથી પદયાત્રા કરી આવેલ ગાયો માટે મધ રાતે ખૂલ્યા જગતમંદિરના દ્વાર, લમ્પીથી ઉગારવા ભક્તે માની હતી માનતા

The gates of the Jagat Mandir were opened at midnight for the cows that had trekked from Kutch

કચ્છના રહેવાસી અને દ્વારકાધીશના પરમ ભકત કચ્છથી 450 કિલોમીટર પદયાત્રા કરીને દ્વારકા મંદિરે ગૌમાતાને દર્શન કરાવવા પહોંચ્યા 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ