મોટું નિવેદન / ગુજરાત પોલીસના ગ્રેડ પેના આંદોલન પર ગૃહરાજ્યમંત્રી સંઘવીનું મોટું નિવેદન, જાણો શું એલાન કર્યું

Home Minister Sanghvi's big statement on Gujarat Police's grade pay movement

પોલીસ કર્મચારીઓના ગ્રેડ પે આંદોલનને લઈને ગૃહમંત્રી હર્ષસંધવીએ જણાવ્યું કે સરકાર દરેક મુદ્દે અભ્યાસ કરી રહી છે. સાથેજ તેમણે કહ્યું યોગ્ય રીતે જો રજૂઆત કરવામાં આવે તો સરકાર અભ્યાસ કરતી હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ