ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત

વાજિંત્ર / ડાંગના આદિવાસીઓ દ્વારા દૂધી, બળદનું શિંગડું જેવી વસ્તુઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે 'પાવરી વાદ્ય'

Dang Tribal pavri Instrumental gujarat

ડાંગ જિલ્લામાં ભાયા કાર્યક્રમ વખતે પાવરી વગાડવામાં આવે છે. પાવરી વગાડનારને પાવરકર કહેવામાં આવે છે. પાવરી વાદ્ય ડાંગના આદિવાસીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ