રાજકારણ / દેશમાં જ્ઞાતિ આધારે વસ્તી ગણતરીથી શું OBC વર્ગને લાભ થશે કે ગેરલાભ, જુઓ વિશેષ ચર્ચા

What is needed is a caste based census of the country

દેશમાં જાતિગત આધારે વસતી ગણતરી થશે? વિપક્ષો અને શાસક પક્ષો થયા છે એક, શું છે વસતી ગણતરીના લાભ ગેરલાભ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ