પરિણામ / ચૂંટણી પરિણામ બાદ રેશ્મા પટેલનું નિવેદન: મારી હાર હું ખેલદિલી સાથે સ્વીકારૂ છું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ