હેલ્થ ટિપ્સ / માત્ર પોષક તત્વો જ નહીં, પાચન પ્રક્રિયા પણ છે એટલી જ મહત્વની, આ ઉપાય કરવાથી થશે ફાયદો

tips to promote better nutrient absorption help your body

ડાયેટિશિયન્સ કહે છે કે પોષક તત્ત્વોનું સેવન કરવું જ નહીં, પરંતુ તેમના યોગ્ય શોષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ