આદેશ / BIG NEWS : ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાતમાં IPS અધિકારીઓની મોટાપાયે બઢતી-બદલી

Massive promotion and transfer of IPS officers in Gujarat before elections

વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાતમાં IPS અને SPS અધિકારીઓની મોટાપાયે બઢતી અને બદલી કરવામાં આવી છે. સાથે DySPની બદલીના પણ ગૃહ વિભાગ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ