એક્શન / નાની મોટી ચોરી તો જોઈ હશે પાટણમાં શોર્ટકટમાં પૈસા કમાવવા ચંડાર ચોર 42 લાખના એરંડાની 984 બોરી ઉઠાવી ગયા, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

Castor beans worth 42 lakhs stolen from a godown in Kungher village of Patan

શોર્ટકટમાં પૈસો કમાવવા કેટલાક લોકો ગમે તે હદે જતા હોય છે, જેમાં સૌથી વધુ લોકો ચોરીનો સહારો લેતા હોય છે. જોકે, આવો જ શોર્ટકટ મારતા ચાર ચંડાર ચોર આવી ગયા છે પોલીસ ગિરફ્તમાં તો શું છે સમગ્ર ઘટના આવો જોઈએ વિસ્તારથી...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ