મહેસાણા / મુસીબત અપાર.! વિજાપુરના આગલોડ ગામમાં જમીન દર વર્ષે ધસી રહી છે, સ્થાનિકોએ જોખમનું કારણ પણ જણાવ્યું, તંત્ર બેભાન

The trouble is immense! In Vijapur's Aglod village, land is falling every year, locals also said the reason for the danger,...

વિજાપુરના આગલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી સાબરમતી નદીનાં કોતરની જમીન દર વર્ષે ધસી રહી છે. આ બાબતે તલાટીને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ નિવેડો આવ્યો નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ