ઈલેક્શન 2022 / હજુ છત્રીસ કલાકની વાર..ભાવિ EVMમાં, EVM સ્ટ્રોંગરૂમમાં, 24 કલાક જડબેસલાક સુરક્ષા, જુઓ કેવી છે મતગણતરીની તૈયારી

The preparations for the counting of votes in Ahmedabad have been finalized

તમામ ઉમેદવારોનું ભાવિ EVMમાં સીલ; અમદાવાદમાં મતગણતરીની તૈયારીઓને આખરી ઓપ, વીએમની સુરક્ષામાં જવાનો તહેનાત

Loading...